SAKRALNI KORIZMENI KONCERT

Centar za kulturu i film August Cesarec organizira sakralni korizmeni koncert 04.ožujka  u Crkvi Sv.Antuna Padovanskog, Sv.Duh 31, u 20 sati a ulaz je besplatan.Nastupaju: Marija Buzdovačić, sopran,  Ivana Novačić, alt, te   Zoran Novačić na orguljama

MARIJA BUZDOVAĈIĆ, sopran
Nakon završene srednje glazbene škole “Josip Hatze“, smjer solo pjevanje u klasi prof. Sanje Madunić, i klasiĉne gimnazije u Splitu, upisuje Umjetniĉku akademiju u Splitu, te daljnji studij nastavlja u Zagrebu na Muziĉkoj akademiji na smjeru solo pjevanja u klasi prof. Vlatke Oršanić.Diplomirala u veljaĉi 2011.godine u klasi prof. Vlatke Oršanić na izvoĊaĉkom smjeru, operni modul .Usavršavala se na seminarima poznatih pedagoga za lied i operu Giorgia Suriana, maestra Valery Ryvkina, Marvina Keenzeja, Gerharda Zellera i dr.Od 2009. Ĉlanica “Zagrebaĉkog opernog studija“ u ĉijoj produkciji ostvarila nekoliko nastupa diljem Hrvatske.2009. osvojila je I. nagradu na regionalnom natjecanju HDGPP-a.
2006.g. dobitnica je Dekanove nagrade i nagrade grada Splita za najuspješnijeg mladog glazbenika.

IVANA NOVAĈIĆ, alt
Diplomirala je na Muziĉkoj Akademiji u Zagrebu na odjelu za Glazbenu kulturu, te na odjelu za solo-pjevanje u klasi Nade Puttar-Gold. Usavršavala se kod primadone Ruže Pospiš-Baldani i Branke Stilinović. Sudjelovala je na seminarima Lieda Franza Müller-Hauslera (Njemaĉka).U Zagrebaĉkoj Operi debitirala je 1992. godine. SuraĊivala je sa mnogim renomiranim dirigentima i orkestrima, sudjelovala u nizu praizvedbi, snimala za radio i TV.Kao ĉlanica «Zagrebaĉkog opernog studija» sudjeluje u izvoĊenju «Opera iz zaboravljene Hrvatske baštine», te raznih drugih opera i koncerata sakralne glazbe. Koncertira po cijeloj Hrvatskoj: SAD i Italiji. Gostovala je u Osijeĉkoj Operi, te ima niz praizvedbi djela Z. Novaĉića. Pjeva na «Memorijalu Dore Pejaĉević», a kao slikarica priređuje izložbe svojih slika koje otvara koncertom.