Jennifer pala, ustala, i nastavila sa koncertom

I dive krvare. Jennifer Lopez   je  zahvaljujući zahtjevnoj koreografiji  na koncertu u   LA prošli mjesec   pala . Raskrvarila  je koljeno,ali je to nije pokolebalo.  

Nastavila je s nastupom kao da se ništa nije dogodilo, te pokazala je da je  i ona samo od krvi i mesa.