Crni humor – “Komunizam”i “Kapitalizam”

U “komunizmu” su lopovi krali toalet papir, sapun, olovke, šarafe …..
U “kapitalizmu” lopovi kradu tvornice toalet papira, sapuna, olovaka….

U “komunizmu” su radnici dobijali viškove.
U “kapitalizmu” su radnici višak.

U “komunizmu” je puno ljudi kralo malo.
U kapitalizmu malo ljudi krade puno.

U “komunizmu” smo po mišljenje morali ići u Beograd.
U “kapitalizmu” po mišljenje moramo ići u Brisel.

U “komunizmu” se radilo malo i još su radnike nazivali herojima rada.
U “kapitalizmu” se radi puno i još te nazivaju neradnikom, ljenčinom, parazitom.

U “komunizmu” nije bilo slobode izbora, ljudi su se bojali partije.
U “kapitalizmu” postoji sloboda i mnogo više izbora: ne moraš se bojati samo partije, moraš se bojati i za svoje radno mesto, hoće li se rate kredita dizati, kako ćeš otplaćivati kredit ako se razboliš, hoćeš li moći platiti liječenje ako se razboliš, možeš li priuštiti djeci školovanje, hoće li te optužiti za naconalizam, netrpeljivost,
netoleranciju…Dakle ima puno više izbora, a dolaskom kapitalizma došla je i sloboda.

Konačno ste SLOBODNI, SLOBODNI, SLOBODNI!

Evo odmah uzmite svoje radne knjižice i, SLOBODNI STE!