Suza za zagorske brege u jeziku EU birokracije

 

 

ORIGINAL

Jutro dišeče gda bregi su spali, a mesec još zajti ni štel potiho sem otprl rasklimanu lesu i pinklec na pleča sem del. Stara je mati išla za menom nemo vu zemlu gledeč. Ni mogla znati kaj zbiram vu duši i zakaj od včera nis’ rekel ni reč. Preveč smo tega povedat si šteli, a vse smo pozabili več.Gda smo vre prešli do najzadnje hiže vu suzah najemput sem bil. Kaj ne bi to vidla stara mi mati z rukami lice sem skril. Vsod oko mene su dišale rože i bil je rascveteni maj, a ja nis’ ni jemput pogledal za sobom, od tuge nis’ mogel pozdraviti kraj. Samo sem bregima dragim obećal da vrnul se bum nazaj.  

 

     VERZIJA U JEZIKU EU  BIROKRACIJE

Na početku dana sa ugodnim olfaktornim stimulusima i somnolentnim učinkom brdovitog krajolika, te još dobro vidljivim prirodnim Zemljinim satelitom opisuje se otvaranje mobilnog dijela ogradnog sustava matične nastambe praćeno minimalnim akustičkim nuzefektom. Samu napravu karakteriziraju prilično velike tolerancije mjera među elementima, a što vjerojatno nije dio izvorne konstrukcije dijelova, nego je očito posljedica istrošenosti istih. Nakon izvršenja gore opisanih radnji pristupa se mobiliziranju pinkleca u svrhu njegovog dorzalnog fiksiranja na glavni subjekt. Potrebno je naglasiti da i pripadnica prve parentalne generacije ženskog spola (majka), već poodmakle životne dobi, prati gibanje glavnog subjekta bez verbalne komunikacije i uz promatranje strukture tla. Navedenu karakterizira potpun nedostatak informacija o psihološkim karakteristikama glavnog subjekta koje su rezultirale potpunim prekidom verbalnog kontakta od jučer navečer do sada. U obrazloženju se navodi da se radi o brisanju memorije kao posljedici preopterećenja velikom količinom informacija.  Fizičko približavanje posljednjoj u nizu nastambi lokaliteta aktualnog događanja izazvalo je stimulaciju lučenja suznih žlijezda glavnog subjekta s trenutnim efektom. U svrhu prikrivanja navedenog, izvršena je elevacija gornjih udova istog s posljedičnom nemogućnošću vizualne kontrole od strane onemoćale prije spomenute pripadnice prve parentalne generacije. Peti mjesec tekuće godine karakteriziraju promjene pejzaža radi spolnog razmnožavanja biljaka koje prate olfaktorni i vizualni stimulusi. U takvom okružju glavni je subjekt afektivno tjeskobnog raspoloženja odbio retrogradno sagledati informacije o trenutnom stanju krajolika, te je dao kratku nesuvislu izjavu o povratku na ishodišnu lokaciju u neodređenom vremenu.