PORTRET MILANA HORVAT NA DVD – u

 

horvat

Veliki hrvatski glazbenik, dirigent i pijanist Milan Horvat dobio je i svoj portret na DVD-u, na kojem je predstavljena njegova interpretacija 8. simfonije Antona Brucknera i razgovori s njim koji tu interpretaciju čine osobito zanimljivom.Milan Horvat je karijeru započeo 1946. godine kao voditelj Simfonijskog orkestra Radio Zagreba, a pet je godina bio i dirigent simfonijskog orkestra Irske u Dublinu.

Dugo godina je surađivao i sa Zagrebačkom filharmonijom, a bio je i voditelj novoosnovanog Bečkog radijskog simfonijskog orkestra.Milan Horvat je dirigirao u orkestrima diljem Europe u gradovima kao što su Rim, Salzburg, Lisabon i Berlin.Urednica DVD izdanja “Milan Horvat” je Ana Maria Doricich, scenarist i redatelj je Ante Rožić, a tekst je čitao Nikša Martinović.