ljubljana

Dogodek, ki ga organizira Združenje imetnikov pravic Slovenije, katerega osnovno poslanstvo je spodbujanje zakonite uporabe intelektualne lastnine zlasti avtorskopravno varovanih del. Vsi imamo koristi od pestre in raznolike izbire avtorskih vsebin. Zagotovili iih bomo lahko le s spoštovanjem in podporo avtorskega dela kreativnih ljudi sedanje in prihodnjih generacij. 
Ker je legalna uporaba avtorskih del pomembna tako za same ustvarjalce, kakor tudi za celotno družbo, bomo o tej temi skupaj s partnerji spregovorili na novinarski konferenci, ki bo potekala v sredo, 17. maja 2017, ob 11. Uri v veliki dvorani na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 
Na konferenci bodo spregovorili: 
Anton Peršak, minister za kulturo, Aleš Ojsteršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Klemen Grošelj, vodja Podroèja za raziskave, poizvedbe in promocijo, Urad RS za intelektualno lastnino, Maja Vidmar, direktorica hrvaške kolektivne organizacije ZAPRAF, Saša Lusiæ, generalni sekretar Združenja imetnikov pravic Slovenije.