11. siječnja rasprava o vašoj budućnosti na Internetu

hds
Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu trenutno je u fazi izrade konačnog teksta propisa kojem bi sve zemlje članice EU trebale prilagoditi svoja zakonodavstva . Ovaj propis dugoročno će urediti digitalno tržište na području EU. Zato je za sve kreativce koji žele promišljati o svojoj budućnosti na digitalnom tržištu važno da se informiraju i uključe u raspravu o vlastitoj budućnosti.
Direktiva je izazvala velik interes javnosti. Osobito su u fokusu članak 13. koji sadržava odredbe za premošćivanje tzv. vrijednosnoga jaza između onoga što na dijeljenju sadržaja kreativaca zarađuju internetske platforme i onoga što kreativci time (ne)zarađuju i članak 11. koji uređuje novo srodno pravo novinskih izdavača.