Istina o članku 13 EU Direktive o autorskom pravu

zastave

Tijekom izglasavanja nove EU Direktive o autorskom pravu, eter javnosti zagušio je niz spinova i neprovjerenih informacija o utjecaju Direktive na slobodu Interneta, konzumaciju kreativnih sadržaja i budućnost digitalnog tržišta. Kako bi se tome stalo na kraj, predstavljen je poseban web site o članku 13 Direktive, a dodatne provjerene informacije i činjenice predstavila je i doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković  svom makk-ovskom izlaganju.