HDU objavio polugodišnje liste emitiranja i prodaje u 2019.