Galerija Mochvara predstavlja izložbu Slobodana Alavanje – Slobicha

Slobodan Alavanja – Slobić primarno je hardcore punk dizajner. Suprotno bavljenju vizualnim oblikovanjem koje je usmjereno akademskim obrazovanjem, Slobić spada u skupinu kod koje se bavljenje dizajnom iniciralo i razvilo kao potreba i nužnost uvjetovana aktivnošću na spomenutoj hardcore punk sceni. Odrastajući i gradeći se unutar nje, Slobić je, uz organizaciju koncerata, na sebe preuzeo i zadatke vizualnog oblikovanja što je dosta čest slučaj u DIY krugovima. U okruženju minimalnih ili nepostojećih budžeta, od samih začetaka hardcore punk scene budući su dizajneri, stvarajući različite promotivne materijale, otkrivali vlastitu kreativnost koja će u nastupnim godinama preko ulica i zidova za plakatiranje naći svoj put ka mainstream galerijama i publikacijama.

Slobićevi plakati i ostali grafički materijali su potpuno suprotni bilo kakvoj pretjeranoj teoretizaciji – oni su ogoljeni, oštri, direktni i izravni, jednako kao i glazba koja ih inspirira. Ne ostavljaju puno prostora za razmišljanje, jer poruka mora biti jasna i brzo doći do cilja/recipijenta. Slično i vizualno na tragu suvremenih američkih underground dizajnera poput Jacob Bannona, Chris Norrisa i Dereka Hessa. Jednako kao i domaćih Dejana Dragosavca Rute (Arkzin) i prerano preminulog Ivice Baričevića Bare (Earwing Records) koji su obilježili hrvatski (nezavisni) dizajn kasnih devedesetih, a čiji je utjecaj indirektno vidljiv i u Slobićevom grafičkom izrazu.Slobićeva prva samostalna izložba presjek je njegove grafičke aktivnosti vezane za klub Močvara i oglašavanje programa kluba. Izložbeni materijali (plakati, flyeri, ulaznice…) na izvrstan način prikazuju njegov razvojni put od „još jednog dizajnera iz nužde“ do dizajnera čiji radovi bez problema mogu parirati radovima „poznatijih i razvikanijih“.Izložba je otvorena i 21. i 22.12. od 18:00 do 22:00.