Prometna kontrola u 2 ujutro

Prometna policija zaustavlja starijeg gospodina u dva poslije ponoći i, dok mu pregledaju dokumente, pitaju ga:- Kuda vozite u dva poslije ponoći?
On odgovara:

– Idem na predavanje o posljedicama pretjerane konzumacije alkohola i duhana, njihovom štetnom djelovanju na ljudsko tijelo i psihu, o negativnom učinku na socijalni, društveni, radni i obiteljski život sa posebnim osvrtom na opasnosti kasnog dolazenja kuci!
– Stvarno?! Tko drži takvo predavanje u ovo doba??!
– Pa, moja žena!