Mala scena u 2011. godini izvela čak 5 premijera!

Mala scena je u 2011. godini (premda su bile planirane samo 2!), imala čak 5 premijera, a na repertoaru je imala i 12 repriznih naslova. U siječnju je Snježana Banović režirala predstavu „Ovca za cijeli život“, u veljači Ivica Šimić predstavu za mlade „Kamenje“, a u lipnju Desanka Virant plesnu predstavu za mlade „Zagrljaj“. U listopadu je Mala scena u suradnji s kazalištem Actlab, a u režiji Jelene Vukmirice Makovičić praizvela predstavu za male bebe „Priča o vodi“, a u studenome Katarina Arbanas režirala je „Malu sirenu“, za gledatelje od 6 godina na više.Sveukupno su izvedene 452 izvedbe s vlastitog repertoara koje je vidjelo 48.482 gledatelja – splaćenim ulaznicama. Gostovali smo u Hrvatskoj 82 puta i na gostovanjima u našoj zemlji odigrali 125izvedaba.

Predstave Male scene sudjelovale su na 14 festivala od čega je njih 7 bilo u inozemstvu (na 3 kontinenta), 7 u Hrvatskoj, a sveukupno smo na festivalima odigrali 30 izvedaba na hrvatskom i engleskom jeziku. I u nagradama Mala scena bila je iznimno uspješna u 2011. godini te su naše predstave osvojile sveukupno 10 nagrada i 2 nominacije.Djelatnici Male scene pohađali su 4 edukacijska ciklusa, a Vitomira Lončar i Ivica Šimić su tijekom 2011. godine sudjelovali na 12 konferencija i radionica kao predavači ili voditelji.Mala scena je u svome prostoru ugostila i 1. Burzu Mreže neovisnih kazališta/kazališnih družina u RH kao i predstave članova Mreže izvan Burze sa sveukupno 31 izvedbom koju je vidjelo 2.333 gledatelja.Ivica Šimić je na kongresu u Danskoj u svibnju 2011. ponovno izabran za Glavnog tajnika ASSITEJ International, koji će voditi do 2014. godine.