Časna sestra

 

Vojnik pritrči časnoj sestri. Zadihan moli: “Molim, mogu li se sakritu pod vašu haljinu? Poslije ću objasniti ….” «
Časna sesta pristane. Trenutak zatim pritrče dva vojna policajca i upitaju je da li je vidjela vojnika? “Otišao je u onom smjeru”, odgovori sveta sestra.Kad su policajci otišli, vojnik se izvuče ispod suknje, zahvali joj se i objasni da neće u Irak, na frontu.

Časna mu odgovori da ga potpuno razumije.Vojnik doda: “Nadam se, da neću biti previše drzak, ako kažem, da sam opazio, da imate divne noge!”Časna odgovori: ” Da si pogledao malo više, opazio bi i krasan par jaja – ni ja neću u Irak!”