Anketa: Ugostitelji bi prije lokal bez novina nego bez glazbe

slika

Služba ZAMP Hrvatskog društva skladatelja naručila je istraživanje stavova hrvatskih ugostitelja o razini kvalitete međusobnog poslovnog odnosa. Istraživanjem se željelo ispitati zadovoljstvo ugostitelja uslugom koju Služba pruža, doznati stav o naknadi za korištenje glazbe ali i prikupiti sugestije kojima bi se poslovanje moglo poboljšati.Istraživanje je provedeno metodom telefonske ankete na 1026 predstavnika ugostitelja iz sve 21 županije. Ciljana skupina bili su ugostitelji koji redovno podmiruju naknade za korištenje glazbe u svojim objektima. Najspremniji za odgovaranja na anketu bili su ugostitelji u sjevernim i kontinentalnim županijama te Istri, najmanje u dalmatinskim i dubrovačkoj županiji. Istraživanje je kroz 4 tjedna u proljeće 2014. provela agencija D-Management iz Varaždina.

U pogledu poslovnog odnosa ugostitelja i HDS ZAMP-a većina ispitanih je zadovoljna brzinom i kvalitetom usluge te ljubaznošću i dostupnošću djelatnika. Svoj odnos sa službom za zaštitu autorskih muzičkih prava ocijenili su ekvivalentom čvrste školske četvorke: preko 50% ispitanih opisalo je svoj odnos s HDS ZAMP-om kao povoljan, točnije: „vrlo povoljan“ (6%) i „uglavnom povoljan“ (45%), dok ih je još otprilike 32% ocijenilo svoj odnos kao neutralan. Odgovori na isto pitanje pokazuju i da nešto manje od 14% ispitanih ugostitelja odnos s HDS ZAMP-om vidi kao „uglavnom nepovoljan“, te nešto manje od 4% kao „vrlo nepovoljan“.

Anketa je pokazala i da su vlasnici restorana i barova svjesni važnosti i vrijednosti pozitivnog utjecaja glazbe na njihovo poslovanje. Tako 62% njih potvrđuje da glazba poboljšava poslovanje njihova lokala; 13% pak misli da glazba uopće ne utječe na njega a 25% nije moglo ocijeniti utjecaj glazbe na poslovanje svog lokala.

Zanimljiva je paralela s kupnjom dnevnih novina koje, kao ni glazba, također nisu dio „obavezne ponude“ lokala: 82% ispitanih ugostitelja kupuje 2 ili više primjeraka novina dnevno. Minimalno 273 kn koje, dakle mjesečno (u pretplati) plaćaju za novine kojima obogaćuju ponudu svog lokala, osjetno je više od 194 kn – što je prosječna cijena mjesečne naknade za korištenje glazbe. Ipak, gotovo 95% ugostitelja izjavilo je da bi se prije odreklo novina nego glazbe u svom objektu! Vidljivo je dakle da se jasno prepoznaje dobrobit korištenja glazbe u poslovanju.

Neka anketna pitanja bila su usmjerena na razumijevanje same naknade za javno korištenje glazbe i stav ugostitelja o pravima koje naknada uključuje (uz autorska, to su i prava izvođača te prava proizvođača nosača zvuka).

Analiza pokazuje da većina od 59% ugostitelja račun koji im šalje HDS ZAMP podrazumijeva normalnim poslovnim odnosom. Tako se 18% njih slaže da za korištenje glazbe treba plaćati naknade kao i za korištenje bilo kojeg drugog oblika tuđeg vlasništva. Još 41% ugostitelja se slaže da bi naknade trebalo plaćati ali po nekom drugom principu. Među prijedlozima koje su naveli ti ispitanici najčešći su: smanjenje naknade u iznosu od 10 do 40%; privremeno smanjenje naknade dok se gospodarstvo ne oporavi; „nagrađivanje“ redovnih platiša. 25% ispitanih nije imalo definiran stav o plaćanju naknade a 16% misli da te naknade uopće ne bi trebalo naplaćivati. (Napomena: HDS ZAMP već primjenjuje redovne popuste za uredno plaćanje naknade kao i za područja od posebne državne skrbi, ugovorene s Hrvatskom obrtničkom komorom.)

„HDS ZAMP je i na temelju ove ankete odlučio pojačati rad na informiranju poslovnih korisnika glazbe. Odnedavno je u službi aktivan i savjetnik za komunikaciju s korisnicima a uskoro ćemo organizirati i susrete s ugostiteljima u svim županijama,“ kaže Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMP-a. „Nadamo se da će svi vlasnici lokala prepoznati vrijednost ove inicijative i odazvati se našem pozivu. Vjerujemo da više komunikacije znači i bolji poslovni odnos za obje strane u budućnosti,“ zaključuje Marčec.