Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održan je „Work shop“pod nazivom: TURIZAM INOVACIJA

lorencin

Okupljenim sudionicima obratili su se:Darko Lorencin, ministar turizma, dr. Sc. Lajoš Žagar, dekan Ekonomskog fakulteta, u Zagrebu,dr.sc. Darko Prebežac, pročelnik Katedre za turizam, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu,
Ministar Lorencin, prilikom otvaranja, naglasio je kako Strategija razvoja turizma definira: „turizam kao industriju doživljaja i emocija“, a da bi stigli do tih ciljeva, moramo biti dovoljno inovativni i kreativni, te kroz turističku ponudu kreirati nove motive putovanja i dolazaka.Cilj projekta bio je:
– približiti i razraditi potrebe modernog turizma
– predstaviti nove trendove koji vladaju u turizmu

„Inovativnost je jedan od ključnih pokretača u turizmu, neophodna za jačanje kvalitete ponude i usluga, a samim time i konkurentnosti cijelog turističkog sektora“.„Inovativne ideje neophodne su za produljenje turističke sezone, odnosno smanjenja sezonalnosti, koja predstavlja glavni izazov turizma RH“.Naglasio je kako turizam danas predstavlja jednu od djelatnosti, i sektor koji najviše prati i prihvaća inovacije, i omogućuje kreiranje potpuno novih „turističkih proizvoda“
Inovativna ponuda, turistički marketing i inovativne usluge omogućuju puno bolja i jednostavnija putovanja.

U sklopu projekta, održan je i „Okrugli stol“ direktora „Turističkih zajednica“. Zagreba, Slavonskog Broda, Varaždina i Umaga, te „Zadarske Županije“Na kraju prvog dana predstavila se:„Agencija za investiranje i konkurentnost u turizmu“.
Drugi dan održavanja projekta, bio je posvećen:
– hoteljerstvu,
– ugostiteljstvu
– kulturno-zabavnima sadržajima i njihovom doprinosu turizmu
 ( muzički festivali, „Zrče“…..kao fenomen hrvatskog turizma….)

Vladimir Sviben