Marketing

UVJETI ZA OGLAŠAVANJE

Tehnička rješenja i sadržaj

Sva tehnička i dizajnerska rješenja primijenjena u obavljanju poslova oglašavanja na glory.hr portalu, osim onih primljenih od naručitelja oglasa, vlasništvo su portala

Odgovornost za sadržaj i istinitost podataka koje ponudi i učini dostupnima na internetu putem oglasa, snosi naručitelj.

Naručitelj oglasa jamči da su svi dostavljeni oglasni materijali njegovo vlasništvo, ili da ih ima pravo koristiti u oglasne svrhe.

Portal. nije odgovoran za točnost, istinitost i/ili ažurnost sadržaja i/ili informacija koji se objavljuju na oglasnim materijalima.

Oglasni prostor

Zakupljeni oglasni prostor nije moguće ustupiti na korištenje trećim osobama, osim ukoliko stranke ne dogovore drugačije.

Naručitelj oglasa jamči da na svoje oglasne materijale neće postavljati oznake, logotipe, reklame ili promotivne materijale trećih osoba, osim ako se stranke ne dogovore drugačije.

Popusti na oglašavanje

Marketinške agencije ostvaruju 15% agencijskog popusta.
Ovisno o veličini budžeta, dodatni popusti mogu se ostvariti sukladno dogovoru s Propramat d.o.o. Za oglašavanje humanitarnih akcija (Crveni križ, Liga za borbu protiv raka, Caritas i sl.) odobravamo besplatne objave oglasa, prema dogovoru s naručiteljem.

Kazalištima, muzejima, umjetničkim galerijama i organizatorima koncerata ozbiljne glazbe odobravamo 40% popusta na cijene objavljene u cjeniku.

Objava oglasa

Portal zadržava pravo neobjavljivanja oglasa u slučaju da oglas ne zadovoljava tehničke specifikacije.
Portal ima pravo odbiti ili obustaviti prikazivanje oglasnog materijala ukoliko smatra da je sadržaj materijala i/ili sadržaj oglašavane web-stranice neprimjeren ili protuzakonit.

Reklamacije

Reklamacije na objavljeni oglas prihvaćaju se isključivo u pisanom obliku (obična pošta, faks, e-mail), i to najkasnije u roku od tri dana od dana objave oglasa.

U slučaju da je za reklamaciju odgovoran Portal oglašivaču će se odobriti ponovna objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade.

Ukoliko je pogreška nastala zbog objektivnih ograničenja u prirodi medija, ili zbog pogrešne pripreme samog oglasa od strane naručitelja, reklamacija se neće uvažiti.

Plaćanje

Rok plaćanja iznosi 8 dana.
Oglašivač se obavezuje platiti uslugu po ispostavljenom računu do dana dospijeća.
U slučaju kašnjenja oglašivač je dužan platiti zakonske zatezne kamate.
Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na portalu www.glory.hr ili na koji drugi za to prikladan način.

PONUDE ZA OGLAŠAVANJE

Banneri

Na portalu glory.hr bannere je moguće prikazivati ciljano u samo jednoj ili više tematski srodnih rubrika, zanimljivih oglašivaču s obzirom na ciljnu publiku kojoj se želi obratiti, ili pak samo u određeno doba dana ili tjedna (primjerice, radnim danom od 9-16, ili samo vikendom, ili samo utorkom itd).
Standardne veličine bannera na portalu glory.hr:

 • veliki banner: 468 x 60 pixela
 • mali banner: 120 x 60 pixela
 • banner: 132 x 170 pixela

Vrste:

 • statični (gif, jpeg, flash)
 • animirani (animirani gif, flash animacija)

Sponzorirani članak

Portal glory.hr se sastoji od više rubrika različitih tema, od kojih se u svakoj,  nudi mogućnost objavljivanja sponzoriranih članaka.

Velika prednost sponzoriranog članka je u tome što je stalan, tj. stalno postavljen u dotičnoj rubrici u dogovorenom razdoblju. Članak je istaknut posebnim boxom u desnom outdexu rubrike, a klikom na link otvara se nova stranica sa člankom koji izgleda isto kao i bilo koji drugi članak na našem portalu.

Ova vrsta inkorporiranog sponzoriranog članka može sadržavati:

 • sponzorirani tekst veličine do jedne i pol kartice
 • sliku ili ilustraciju uz tekst
 • link na web-stranice oglašivača (ukoliko stranice postoje)

Trajanje sponzoriranog članka: 2 tjedna

 

Sponzoriranje rubrike

Portal glory.hr svojim oglašivačima nudi mogućnost sponzoriranja rubrike prema izboru oglašivača. To je vrlo djelotvoran način korištenja interneta kao promotivnog medija.

Sponzorstvo rubrike uključuje:

 • stalnu objavu bannera 132 x 170 pixela, u gornjem desnom kutu sponzorirane rubrike
 • postavljanje logotipa tvrtke-sponzora u naslovu (zaglavlju) rubrike
 • objavu jednog sponzoriranog članka unutar sponzorirane rubrike
 • 40.000 prikaza bannera veličine 468 x 60 pixela na čitavom portalu

Trajanje sponzorstva rubrike: 30 dana

 

Sponzorirani tekstualni linkovi

Sponzorirani link je izuzetno djelotvoran način oglašavanja jer je stalno vidljiv u rubrici u kojoj je postavljen, dakle stalno je pred očima čitatelja.

Prednost sponzoriranog linka je u tome što je njegovo postavljanje jednostavno te je link moguće postaviti u izuzetno kratkom vremenu.

Klikom na sponzorirani link otvara se web stranica po izboru oglašivača ili sponzorirani članak.

Sponzorirani link možete zakupiti na naslovnici portala glory.hr ili u bilo kojoj drugoj rubrici.

Stalni oglas 132×50 pixela

Portal glory.hr nudi svojim klijentima mogućnost postavljanja stalnog oglasa
132 x 50 pixela koji se ne izmjenjuje s oglasom nekog drugog oglašivača, nego je stalno postavljen na web stranicu na portalu glory.hr za vrijeme trajanja određene kampanje.

To je izuzetno djelotvoran način oglašavanja, budući da se oglas stalno nalazi pred očima čitatelja. To je ekskluzivno mjesto za vašu reklamu, u potpunosti rezervirano samo za vašu tvrtku.

Klikom na stalni oglas otvara se web stranica po izboru oglašivača.

Stalni oglas možete zakupiti na naslovnici portala glory.hr, te u u bilo kojoj drugoj rubrici.

Veličina stalnog oglasa na portalu glory.hr je 132 x 50 pixela

 

 

CJENIK

 

Prikazivanje bannera 728 x 90 pixela

Do 10.000 prikazivanja 0,120 kn + PDV
Od 11.000 do 30.000 0,114 kn + PDV
Od 31.000 do 50.000 0,108 kn + PDV
Od 51.000 do 100.000 0,102 kn + PDV
Od 101.000 do 300.000 0,096 kn + PDV
Više od 300.000 0,090 kn + PDV

Prikazivanje bannera 132 x 170 pixela

Do 10.000 prikazivanja 0,160 kn + PDV
Od 11.000 do 30.000 0,152 kn + PDV
Od 31.000 do 50.000 0,144 kn + PDV
Od 51.000 do 100.000 0,136 kn + PDV
Od 101.000 do 300.000 0,128 kn + PDV
Više od 300.000 0,120 kn + PDV

Prikazivanje bannera 120 x 60 pixela

Do 10.000 prikazivanja 0,0500 kn + PDV
Od 11.000 do 30.000 0,0475 kn + PDV
Od 31.000 do 50.000 0,0450 kn + PDV
Od 51.000 do 100.000 0,0425 kn + PDV
Od 101.000 do 300.000 0,0400 kn + PDV
Više od 300.000 0,0375 kn + PDV

* minimalna količina = 1000 prikaza mjesečno

Poseban smještaj bannera :Usluge posebnog smještaja bannera 35% viša cijena

Usluga posebnog smještaja bannera uključuje:

 • odabir rubrike u kojoj će se banner prikazivati
 • odabir razdoblja u danu ili u tjednu kada će banner biti prikazivan
 • odabir načina isporuke bannera (jedan banner – jedan posjetitelj, više bannera – jedan posjetitelj, točno određeni broj prikazivanja bannera po jednom posjetitelju itd.)
ROLLDOWN BANNERI 150% viša cijena

Pop-up prozori

Pojavljivanje pop-up prozora 45.000,00 kn + PDV

* Uvjeti: POP-UP prozor se pojavljuje samo prilikom otvaranja početne stranice portala u tijeku 30 dana, jedanput po jednom cookieju

Sponzorirani članak

Sponzorirani članak 5.500,00 kn + PDV

* trajanje sponzoriranog članka: 2 tjedna

Sponzoriranje rubrike

Sponzoriranje rubrike 40.000,00 kn + PDV

* trajanje sponzoriranja rubrike: 30 dana

Sponzorirani tekstualni link

Sponzorirani link na početnoj stranici portala glory.hr: 1,100,00 kn + PDV
Sponzorirani link u nekoj drugoj rubrici: 550,00 kn + PDV

* Sve cijene odnose se na zakup sponzoriranog linka na razdoblje od 24 sata. Minimalno vrijeme objave sponzoriranog linka može biti 72 sata. Za razdoblje oglašavanja od 7 do 12 dana, odobravamo popust od 5 posto. Za razdoblje duže od 12 dana, popust je 10 posto.

Stalni oglas 132×50 pixela

Stalni oglas na početnoj stranici portala glory.hr: 2.000,00 kn + PDV
Stalni oglas u nekoj drugoj rubrici: 1.000,00 kn + PDV
* Sve cijene odnose se na zakup stalnog oglasa 132 x 50 pixela u razdoblju od 24 sata. Minimalno vrijeme objave stalnog oglasa može biti 72 sata. Za razdoblje oglašavanja od 7 do 12 dana, odobravamo popust od 5 posto. Za razdoblje duže od 12 dana, popust je 10 posto.