Utrine dobivaju  klizalište

 

Klub hokeja na ledu KHL Medveščak Mladi potpisao je u ožujku Ugovor sa gradom Zagrebom za ustupanje 4.900,00 m2 zapuštenog prostora/bočališta na ŠRC Utrina. Na parceli je do kraja godine planirana postava klizačkog balona koji će i građani moći koristiti putem programa Odmorko 3xtjedno.
Klizalište će biti u funkciji 10 mjeseci i koristiti će ga svi klizački klubovi.

Radovi za pripremu terena za postavljanje balona su već zapoćeli uklanjanjem ograde a ukloniti će se i dio stabala za koja je izdano rješenje od strane Ureda za zelenilo grada Zagreba.
Mjesni odbor Utrine je tražio da se zasade novih 10tak sadnica borova te je klub pristao na to.

U sklopu projekta biti će i osigurana parkirna mjesta za korisnike klizališta.