Da li ju prepoznajete ?

pipi 1 pipi 2

pipi 3 pipi 4

Kao u bajci o ružnom pačetu izrasla je u prekrasnu djevojku.Da li ju prepoznajete?

SJETITE SE MLADOSTI

pipi mala pipi mala1

DA TO JE PIPI DUGA ČARAPA !!!

AL ‘  DJECA RASTU