Izvadak iz leksikona pojmova 3 dio

Timski rad: mogućnost prebacivanja krivice na druge

Inflacija: živite plaćajući cijene iz slijedeće godine sa plaćom iz prethodne

Konsultant: onaj koji ti skine sat, kaže koliko je sati i to ti naplati

Hardware: dio kompjutera koji prima udarce kada ne radi software

Prijatelj( ica ): osoba suprotnog spola sa nekom očiglednom fizičkom manom zbog koje je seks s tom osobom nezanimljiv, što naravno tu osobu čini pogodnom za razgovor i zajedničko opijanje

Laka žena: termin koji se upotrebljava za ženu sa moralnim vrijednostima muškarca