10 DALMATINSKIH ZAPOVIDI

1. Čovik se rodi umoran i živi da se odmori
2. Jubi posteju svoju ka samog sebe
3. Odmaraj se danju da moreš noću spavat
4. Ne radi! – Rad ubija
5. Kad vidiš nekoga da se odmara, pomozi mu

6. Ne čini danas ono što možes sutra
7. Radi manje nego možeš, a ono ća možeš prebaci na drugog
8. U ladu je spas! – Od odmaranja jos niko nije umra
9. Rad donosi bolest! – Ne umri mlad
10. Kad poželiš radit, sidni, pričekaj, vidit ćeš da će te proć