Novi album Brune Krajcara “Istrael”

Raznolikost glazbenih sadržaja albuma “Istrael” kroz koji kantautor i skladatelj Bruno Krajcar potkrjepljuje melodijske misli u cjelinu glazbenih oblika, udružujući ljepotu u punoj nematerijalnosti svoje nadahnute interpretacije, nadilaze domet riječi.
Neraskidiva je nit ljubavi prema rodnoj mu Istri koju skladatelj dušom i srcem oblikuje glazbom u paletu satkanu od glazbenih motiva iz kojih izviru prepoznatljive teme koje se pretaču u bogatstvo harmonije satkane od disonantnih i konsonantnih intervala koji slijedom glazbenih motiva naznačuju temu svake pojednine skladbe albuma “Istrael”. Naslovi Vino, Vila s Ćićarije, Ča još čekaš brode,Ura, Prstenac, Va Labine by night, Pola Per Sempre, Dragi kamen i dr. otkrivaju čovjeka koji se prepoznaje u stvarnosti koja ga okružuje a glazbeni kontrasti zvukovnih boja svake pojedine skladbe odaju visoku razinu glazbene umjetnićke osobnosti skladatelja Bruna Krajcara koji glazbom oplemenjuje duh sluaštelja.Sadraji tekstova albuma “Istrael” u vrlo su preciznom kontekstu melodijskih gibanja ukorijenjenih u početne prve taktove preko prepoznatljivih refrena do kadence. Nevidljiva snaga glazbe daje nam radost življenja, pokazuje nam svijet u kojem, ako osluhnemo, čujemo melodije što izviru iz srca skladatelja Bruna Krajcara koje on želi iskreno i nesebično podijeliti s ljudima, kako bi oni u njima prepoznali put koji nas vodi u zajednički život mira i ljubavi! (Ludvik Slana)