Evo kako neke stvari postaju jasnije o Libiji….

Europska Unija i Amerika duguju Libijskoj državi 200 milijardi  dolara za isporučenu naftu.2012 godine ističu koncesije velikih naftnih kompanija koje  polažu pravo na Libijsku naftu. Gadafi je zatražio vraćanje duga i zaprijetio je …da će u  suprotnom sklopiti međudržavne ugovore  s drugim zemljama i kompanijama. Zbog toga je došlo do ovog neviđenog razaranje Libije. Je li libijski građanin imao razloga buniti se protiv režima
Muamera el Gadafija? Mislim da nije.Ako gledamo standard libijskog naroda i povlastice koje im pruža  država imali su vrlo lijep i lagodan život. Živjeli su kao mali bogovi. Libija ima 6,5 miliona stanovnika, a  ima 14 miliona registriranih automobila. Ako neko hoće studirati u bilo kojoj državi u svijetu on podnosi  molbu i država mu osigurava stan, hranu, automobil,besplatno školovanje i mjesečnu stipendiju od 2300 dolara.U Libiji se ne plaća voda, struja, plin i porez, a krediti se  daju bez kamata. Ako u roku od pet godina  ne možete vratiti kredit, država ga otpisuje ili vraća za vas. Ako hoćete kupiti auto vi dajete 20-30% od cijene,  a ostalo dotira država. U Libiji za 10 dolara možete kupiti 85  litara benzina ili nafte. U Libiji je hrana gotovo besplatna, 10kg kruha košta 0,15 dolara. U Libiji njihovi  građani ne rade fizičke poslove, sve su stranci.

Živjela sam 10 godina u Libiji po raznim gradovima i nikada  nisam vidila ni j
ednog prosjaka na ulici.Libijci ne idu raditi po bijelom svijetu jer za to nemaju  potrebe. U Libiji ni jedan građanin nije izbačen ili mu  je oduzet stan ili auto zato što nije mogao vratiti kredit, što  nije rijedak slučaj po ovim takozvanim demokratskim zemljama koje su se okomile na Libiju. Iskreno, žalim Libijski narod jer će se pretvoriti u  najamnu radnu snagu, raditi za 100 dolara i gdje će im ove  povlastice biti sve ukin ute, a o lagodnom životu  kakav su živjeli moći će samo sanjati. Par činjenica o životu u Libiji pod Gadafijem:
– beskamatni krediti;
u toku studiranja prima se prosječna plaća za to zanimanje; –
ako ne nađeš posao nakon završenog fakulteta,država plaća kao da radiš u struci; – po stupanju u bračnu  zajednicu, država poklanja stan ili kuću;

– kupovina vozila po tvorničkoj cijeni; – nikome ne duguju ni centa;

-Europska Unija i Amerika duguju Libijskoj državi 200 milijardi dolara;- besplatno zdravstvo
(medicinska sestra na svakog pacijenta) i obrazovanje;
– 25% ljudi visoko obrazovano. Da li je to dovoljno činjenica za
razaranje Libije?

Prof. Dr. Sc. Vjekoslava Sankovic Simcic, MArch.
President of ICOMOS in BiH
Emerika Bluma 7/III
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina