17. Festival Prvih (UO Studio Artless)

crtic Ove godine Centar Knap domaćin je 17. izdanja Festivala Prvih (UO Studio Artless). Ovogodišnja tema "Nestalna ljubav - o krhosti ljudskih odnosa" inspirirana je tezama Anthonya Giddensa i Zygmunta Baumana o nestalnosti ljudskih i partnerskih odnosa uslijed procesa moderne demokratizacije društva i transformacije intimnosti. Festival traje od 14. - 19. listopada, a raspored programa i detalje možete pronaći na web stranicama festivala.