Primjer i natuknice za pisanje životopisa

Prilikom pisanja životopisa vodite računa o sljedećem:
Osobni podaci:
Provjerite točnost svih navedenih informacija
Informacije o bračnom statusu, broju djece, odsluženom vojnom roku, nacionalnosti i sl. ne navode se u životopisu
Obrazovanje:
U životopisu nikada ne navodite podatak o završenoj osnovnoj školi
Informacije navodite obrnutim redom – od novijih prema starijim informacijama
Ne zaboravite na prvome mjestu istaknuti svoje zvanje
Fakultet koji niste završili nemojte navoditi
Radno iskustvo:
Ukoliko imate 5 ili više godina radnog iskustva, ovu rubriku možete staviti na prvo mjesto u životopisu, iznad rubrike Obrazovanje
Osim opisa posla svakako navedite postignuća koja ste ostvarili radeći na konkretnoj radnoj poziciji (konkretni podaci o povećanju prodaje, prometa, ispunjenje zadanih kvota, ciljeva i sl.)
Pod radno iskustvo možete navesti i stručnu praksu (ukoliko još nemate radnog iskustva, a odradili ste praksu tijekom školovanja)
Pod radno iskustvo možete navesti volontiranje ukoliko ste volontirali u sličnom poslu za koji se trenutno prijavljujete
Ne morate navoditi razlog prestanka radnog odnosa (to možete istaknuti u molbi, ukoliko mislite da je potrebno)
Nije potrebno navoditi vrstu ugovora koju ste potpisali prilikom sklapanja radnog odnosa
Strani jezici:
Ukoliko ste jezik završili u nekoj od škola za strane jezike, navedite stupanj koji ste položili, ima škole i godinu stjecanja certifikata
Stupanj znanja stranog jezika koji ste učili tijekom školovanja možete opisati kroz tablicu navedenu u primjeru životopisa (dolje)
Nemojte navoditi tečajeve koje ste započeli, a niste završili

Računalna znanja i vještine:
Ukoliko imate ECDL diplomu, dovoljno je navesti samo nju te ime škole u kojoj ste certifikat stekli kao i godinu stjecanja certifikata
U svim ostalim slučajevima poželjno je navesti poznavanje MS Office paketa (ukoliko je to slučaj) te internet
Ovdje ćete navesti i poznavanje dodatnih programa/aplikacija – vodite računa da ne pišete nazive u kraticama jer životopis može čitati osoba koja nema vaše informatičko znanje ili uopće nije te struke
Društvene mreže:
Ukoliko imate LinkedIn profil možete priložiti link
Facebook profil nemojte isticati, osim ukoliko vam ne služi za prezentaciju radova koji su vezani uz posao na koji se prijavljujete
Twitter profil također možete navesti
Ako pišete blog, svakako bi bilo dobro da navedete adresu, posebno ukoliko je tematika bloga vezana uz posao na koji se prijavljujete
Preporuke:
Nemojte navoditi da je ‘preporuka dostupna na zahtjev’ već je radije odmah priložite u prijavi na oglas (ukoliko je imate) ili navedite podatke osobe koja vas preporuča (ime, prezime, funkciju/zanimanje i broj telefona)
Kada navodite kontakt podatke osobe koja vas preporuča, imajte na umu da morate imati pristanak te osobe!
Vozačka dozvola:

Dovoljno je navesti samo ‘B kategorija’ ili koju drugu kategoriju ukoliko je to slučaj
Hobi:

Navedite hobi ukoliko je blizak poslu kojim se bavite/želite baviti
Važno!

U životopisu nemojte iznositi neistinite, netočne ili nepotpune informacije. Sve informacije koje navedete lako se mogu provjeriti. Uvijek budite iskreni.

IZVOR: MojPosao.net